Bảng giá nhà đất Quận 2 giai đoạn 2015 - 2019
cudandothi
B2B Marketing
11/08/2018
Bảng giá nhà đất Quận 2 giai đoạn 2015 - 2019

Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019. Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Bảng giá đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019

STT Tên đường Đoạn đường Giá

1

 TRẦN NÃO 

- Từ Xa lộ Hà Nội đến Lương Định Của

- Từ Lương Định Của đến Cầu Cá Trê

22,000

 

13,200

2

 LƯƠNG ĐỊNH CỦA

- Từ Ngã tư Trần Não - Lương Định Của đến Nguyễn Thị Định

 13,200

3

 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Trần Não đến cuối đường

 7,800

4

 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Trần Não đến cuối đường

 7,800

5

 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 2 đến Đường 5

 7,800

6

 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 3 đến cuối đường

 5,800

7

 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 3 đến cuối đường

 5,800

8

 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 3 đến Đường 8

 5,800

9

 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 3 đến Đường 8

 5,800

10

 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 3 đến Đường 9

 5,800

11

 ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 8 đến Đường 13

 5,800

12

 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Trần Não đến Đường 8 

 7,800

13

 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Trần Não đến cuối đường

 7,800

14

 ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Trần Não đến cuối đường

 7,800

15

 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 12 đến Đường 9

 7,800

16

 ĐƯỜNG SỐ 14, 15  PHƯỜNG BÌNH AN

- Từ Đường 12 đến cuối đường

 7,800

17

 ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 14 đến khu dự án Him Lam

 7,800

18

 ĐƯỜNG SỐ 17, 18  PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến Lương Định Của

 

 

 7,700

 

 

19

 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến Đường 20

 

 7,800

 

20

 ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến Đường 20

 7,800

21

 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến khu vực giáp sông Sài Gòn

 8,600

22

 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Trần Não đến Đường 20

 8,600

23

 ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 21 đến cuối đường

 7,800

24

ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến cuối đường

 8,600

25

 ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến Đường 25

 7,800

26

 ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 29 đến cuối đường

 7,800

27

 ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 25 đến sông Sài Gòn

 7,800

28

 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến Đường 25 

 7,800

29

 ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn

 7,800

30

 ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến khu dự án Công ty Phú Nhuận

 7,800

31

 ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 30 đến cuối đường

 7,800

32

 ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn

 7,800

33

 ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 31 đến sông Sài Gòn

 7,800

34

 ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến khu dân cư dự án Hà Giang

 7,800

35

 ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN)

 - Từ Trần Não đến cuối đường

 8,600

36

 ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN)

 - Từ Đường 1 đến cuối đường

 8,600

37

 ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn

 7,800

38

 ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 34 đến cuối đường

 7,800

39

 ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 41 đến cuối đường

 7,800

40

 ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 38 đến cuối đường

 7,800

41

 ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 37 đến sông Sài Gòn

 7,800

42

 ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 34 đến cuối đường

 7,800

43

 ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 37 đến Đường 39

 7,800

44

 ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 36 đến Đường 38

 7,800

45

 ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Lương Định Của đến khu dân cư dự án Công ty Bình Minh

 7,800

46

 ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 45 đến Đường 47

 7,800

47

 ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 45 đến cuối đường

 7,800

48

 ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH AN

 - Từ Đường 46 đến cuối đường

 7,800

49

 ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến Đường 39

 7,800

50

 ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy đến cuối đường

 7,800

51

 ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

 - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn

 6,600

52

 ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Trần Ngọc Diện đến cuối đường 

 6,600

53

 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Lê Thước đến cuối đường 

 6,600

54

 ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Lê Thước đến cuối đường

 8,400

55

 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

 10,500

56

 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

 7,800

57

 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

 7,800

58

 ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

 7,800

59

 ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy đến cuối đường

 7,800

60

 ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Nguyễn Văn Hưởng đến cuối đường

 6,600

61

 ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Quốc Hương đến Nguyễn Bá Huân

 7,800

62

 ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 41 đến Đường 48 

 6,600

63 

 ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 41 đến cuối đường 

 6,600

64

 ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 41 đến cuối đường  

 6,600

65

 ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Quốc Hương đến cuối đường 

 7,800

66

 ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 59 đến Đường 66 

 6,600

67

 ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Quốc Hương đến cuối đường 

 7,800

68

 ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy đến sông Sài Gòn

 7,800

69

 ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy đến Lê Văn Miến

 7,400

70

 ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 49B đến sông Sài Gòn

 6,600

71

 ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 41 đến cuối đường 

 6,600

72

 ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 Trọn đường

 6,600

73

 ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 44 đến cuối đường 

 6,600

74

 ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 55 đến cuối đường 

 6,600

75

 ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 59 đến rạch Ông Dí

 6,600

76

 ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ khu vực giáp Đường 60 đến Đường 47

 6,600

77

 ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 61 đến cuối đường

 6,600

78

 ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 64 đến cuối đường

 6,600

79

 ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Đường 66 đến cuối đường

 6,600

80

 ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Quốc Hương đến cuối đường 

 7,500

81

 ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Nguyễn Văn Hưởng đến Đường 47

 6,600

82

 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

 - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn

 7,800

83

 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn

 6,600

84

 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Nguyễn Ư Dĩ đến cuối đường 

 7,800

85

 ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Nguyễn Ư Dĩ đến cuối đường

 8,100

86

 ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ đầu đường đến rạch Báo Chí

 8,400

87

 LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xa lộ Hà Nội  đến Đường 12

 8,400

88

 LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Quốc Hương  đến Thảo Điền

 7,800

89

 NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Quốc Hương  đến Thảo Điền

 8,400

90

 NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy  đến cuối đường

 8,400

91

 NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

- Từ Xuân Thủy  đến Xa lộ Hà Nội 

 8,400

92

 NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy  đến cuối đường

 8,400

93

 NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến rạch Ông Chua 

 8,400

94

 NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến cuối đường 

 8,400

95

 NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Trần Ngọc Diện đến cuối đường  

 8,400

96

 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Xuân Thủy  đến Thảo Điền

 9,200

97

 QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

- Từ Xa lộ Hà Nội  đến Đường 47

 9,200

98

 THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

- Từ Xa lộ Hà Nội  đến Nguyễn Văn Hưởng (Trước Ban điều hành KP3) 

 14,600

99

 TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

- Từ Quốc Hương đến Thảo Điền

 8,400

100

 TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn 

 9,200

101

 TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn  

 10,200

102

 VÕ TRƯỜNG TOẢN

 - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường 11

- Từ Đường 11 đến Riverside 

 9,600

 

8,100

103

 XA LỘ HÀ NỘI

 - Từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc

 14,400

104

 XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 - Từ Thảo Điền đến Quốc Hương  

- Từ Quốc Hương   đến Nguyễn Văn Hưởng  

 11,000

 

9,600

 

105

 ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

- Từ đường Thảo Điền đến đường ven sông

 7,400

106

 ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

 Trọn đường

 6,800

107

 AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường

 9,200

108

 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường

 6,600

109

 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚ

  - Từ Nguyễn Duy Trinh đến cầu Nam Lý

 6,000

110

 ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ

 Trọn đường

 7,800

111

 ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 10 đến Đường số 15

 7,000

112

 ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

 Trọn đường

 7,000

113

 ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)

 - Từ Đường số 10 đến Đường số 15 

 7,000

114

 ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)

 - Từ Đường số 3 đến Đường số 14 

 7,000

115

 ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)

 - Từ Đường số 10 đến Đường số 14 

 7,000

116

 ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

 Trọn đường

 7,000

117

 ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 8 đến cuối đường 

 7,000

118

 ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 6 đến cuối đường

 7,000

119

 ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 6 đến cuối đường 

 7,000

120

 ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 1 đến Đường số 6

 7,000

121

 ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 1 đến Đường số 6

 7,000

122

 ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 1 đến Đường số 3 

 7,000

123

 ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 3 đến Đường số 4 

 7,000

124

 ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 1 đến Đường số 6

 7,000

125

 ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường số 1 đến cuối đường 

 7,000

126

 ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Lương Định Của đến cuối đường 

 6,600

127

 ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường số 8  

 9,200

128

 ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Lương Định Của đến cuối đường  

 9,200

129

 ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường 

 6,600

130

 ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường 6 (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường

 6,600

131

 ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường 2 đến Đặng Tiến Đông  

 8,800

132

 ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường 1- Đường H (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường 

 6,600

133

 ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 3 đến Đường số 8 

 6,600

134

 ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ 

- Từ Đường 2 (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường  

 6,600 

135

 ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường số 4 đến An Phú  

 7,000

136

 ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường 1- Đường H (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường  

 6,600

137

 ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường 1 đến Đoàn Hữu Trưng

 6,600 

138

 ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ An Phú đến Đoàn Hữu Trưng 

 8,800 

139

 ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚ 

- Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường

 6,300

140

 ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường 

 7,800

141

 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường  

 6,600 

142

 ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường 

 6,600

143

 ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ An Phú đến Giang Văn Minh

 5,200 

144

 ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường 13 đến cuối đường  

 6,600

145

 ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ An Phú đến cuối đường   

 8,000

146

 ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ An Phú đến cuối đường    

 8,000

147

 ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường  

 7,500

148

 ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Võ Trường Toản đến Đường 20 
 

 10,500

149

 ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Võ Trường Toản đến Đường 20  

 9,200 

150

 ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Đường 18 đến Đường 19

 9,200

151

 ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

 - Từ Giang Văn Minh đến cuối đường

 8,000 

152

 ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

- Từ Đường 21 đến cuối đường 

 8,000 


Tính lãi suất vay

Kết quả

Cần trả trước:
0
Gốc cần trả:
0
Lãi cần trả:
0

Thanh toán tháng đầu:

0

Xem bảng thanh toán từng tháng

*Thanh toán theo dư nợ giảm dần nghĩa là tiền lãi khách hàng phải thanh toán sẽ được tính dựa trên số tiền thực tế mà khách hàng còn nợ, sau khi đã trừ ra phần gốc đã trả trong các tháng trước đó

*Thanh toán đều hàng tháng nghĩa là tiền lãi khách hàng phải thanh toán sẽ được tính trên số tiền khách hàng vay ban đầu trong suốt thời hạn vay

Bài viết tương tự
Mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền: Tiềm ẩn những rủi ro khó lường!
Mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy...
 21/08/2019
Để hợp thức hóa giao dịch bất động sản (BĐS) chưa đủ điều kiện, không ít trường hợp đã lập song song hợp đồng mua...
Dù nhà đẹp và đủ giấy tờ cũng không thể bán được nếu bỏ qua lỗi này!
Dù nhà đẹp và đủ giấy tờ cũng...
 28/08/2019
Bạn có một căn nhà đẹp, đầy đủ giấy tờ và không vướng mắc tranh chấp? Bạn tự tin có thể bán nhà nhanh chóng...
Đừng để quá trình bán nhà bị gián đoạn vì lỗi nhỏ này!
Đừng để quá trình bán nhà bị gián...
 17/07/2019
Nhiều người tin rằng, chỉ cần có đầy đủ giấy tờ và nhà đất không bị tranh chấp thì có thể công chứng hợp đồng...
cudandothi